top of page

Dialogi na akordeony i głosy inspirowane twórczością Bacha i Mozarta. Niezwykła muzyczna podróż dookoła świata. Penderecki na smyczkach. Kod mistrzów nie ma dla nas tajemnic! Strefa słuchacza i unikatowe zabytki.

Już wkrótce rozpoczynamy II edycję festiwalu "Ucho igielne" - Letni Festiwal Muzyki Sakralnej w Sandomierzu i okolicach.

Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

mkidn_01_cmyk_edited.jpg
pobrane.png

Regulamin uczestnictwa w koncertach podczas Festiwalu „Ucho igielne”. Prosimy się o zapoznanie oraz jego przestrzeganie podczas koncertów.

✅Regulamin uczestnictwa w koncercie:
1. Uczestnik ma obowiązek samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej (np. maseczki/przyłbicy/elementu odzieży) i zakrywać za ich pomocą usta i nos przez cały czas przebywania w miejscu koncertu.
2. Uczestnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia przed wejściem na wydarzenie. Uczestnik nie może wziąć udziału w koncercie, jeśli nie złoży tego oświadczenia Organizatorowi.
3. Należy zdezynfekować ręce przy wejściu na koncert.
4. Przed wejściem na koncert (np. w kolejkach) oraz w obiekcie należy zachować dystans min. 2 m.
5. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami - należy stosować się do informacji rozmieszczonych na ławkach. 6. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
- uczestniczy w koncercie z osobami, z którymi wspólnie mieszka/gospodaruje.
7. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucić do dedykowanych pojemników.
8. Po zakończeniu wydarzenia należy sprawnie opuścić obiekt razem ze swoją sekcją, w wyznaczonej przez Organizatora kolejności.
9. Uczestnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do wskazówek obsługi koncertu dot. logistyki i zachowania bezpieczeństwa podczas wydarzenia.
10. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora do celów promocyjnych na polach eksploatacji: druk i media elektroniczne (m.in. Facebook, Instagram, strona internetowa Organizatora, portale informacyjne).
11. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
12. Nieprzestrzeganie ww. zapisów będzie skutkowało wyproszeniem Uczestnika z koncertu.

✅Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
1. Organizator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

sandomierz%25252520katedra_edited_edited
05 lipca 2020
5 lipca 2020 godz. 19.00
Bazylika katedralna Narodzenia NMP w Sandomierzu
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod batutą Anny Duczmal-Mróz
W programie: Koncert 80 minut dookoła świata 
koprzewica_edited_edited.jpg
12 lipca 2020
12 lipca 2020 godz. 17.00
Kościół Św. Floriana, Koprzywnica
Harmonium Duo i Cracow Vocal Quartet
W programie: Bach, Mozart, Rachmaninow i in. Po koncercie wieczorne zwiedzanie pocysterskiego klasztoru
swiety krzyz 2_edited.jpg
19 lipca 2020
19 lipca 2020 godz. 17.00
Klasztor na Świętym Krzyżu
Recital organowy Thomasa Corneliusa - Kod Mistrzów
W programie: Bach, Rachmaninow, Buxtehude, Cornelius. Po koncercie wieczorne zwiedzanie klasztoru
zamek%20sandomiwrz%204_edited.jpg
25 lipca 2020
25 lipca 2020 godz 18.00
Dziedziniec Zamku Królewskiego w Sandomierzu
 
Strauss Ensamble i jego goście – Ewelina Szybilska i Łukasz Gaj
W programie: Arie i duety operowe, muzyka rodziny Straussów, polki, galopy i czardasze
sw jakub nowy 2_edited.jpg
02 sierpnia 2020
2 sierpnia 2020 godz 17.00
Kościół św. Jakuba, Sandomierz
Atom string Quartet
W programie: Penderecki na smyczkach. Po koncercie zapraszamy do kawiarenki festiwalowej w ogrodach Ojców Dominikanów
bottom of page