top of page
kurtynka.png

Edward Kusztal zagrał ponad sto ról teatralnych.  

Pozostawił po sobie ogromne prywatne archiwum, które przedstawia nie tylko dorobek aktora, ale również ponad 40 lat historii kieleckiego teatru. W skład archiwum wchodzą miedzy innymi fotografie teatralne, recenzje teatralne, nieco przyżółkłe afisze teatralne, zapis audio-wizualny.

Statut Fundacji zakłada archiwizację dorobku artysty i jego cyfryzację.

bottom of page