top of page

Edward Kusztal zagrał ponad sto ról teatralnych.  

Pozostawił po sobie ogromne prywatne archiwum, które przedstawia nie tylko dorobek aktora, ale również ponad 40 lat historii kieleckiego teatru. W skład archiwum wchodzą miedzy innymi fotografie teatralne, recenzje teatralne, nieco przyżółkłe afisze teatralne, zapis audio-wizualny.

Statut Fundacji zakłada archiwizację dorobku artysty i jego cyfryzację.

bottom of page