top of page
fajerka.jpg
"Fajerką przez Kielce"  Edward Kusztal (2011)

"Wybaczcie, Drodzy Czytelnicy, niezborność nie zawsze posłusznych słów, ten ckliwo - sentymentalny ton. Piszę, jak umiem-sercem. Cóż, wychowałem się na książkach Ferenca Molnara, Karola Dickensa, Boleslawa Prusa. Proponuję teraz Czytelnikom 'szeroko zamknąć oczy', a ja będę śpiewał: 'Kielce, nasze Kielce sympatyczne, Kielce. Okolice piękne mają'. Życzę przyjemnego wspomnienia.

Edward Kusztal

Singing & Dance
"Przywrócić Pamięć"     
Edward Kusztal (2018)

"Przywrócić Pamięć" to zbiór wspomnień- opowiadań o Kielcach, ich mieszkańcach  i wychowankach Domu Dziecka przy ulicy Wesołej. 

"I chociaż jest to rzecz niedokończona , bo aktor w czasie pracy nad nią zmarł ,to obraz rzeczywistości , w której Kusztal wzrastał  i kształtował się, jest bardzo s m a k o w i t y .Przywołuje bowiem  Kielce nie tylko w nieznanej nam  t o p o g r a f i i  powojennej biedy, ale – przede wszystkim – poprzez obraz bytujących wtedy  w Świętokrzyskim  l u d z i , którzy – w uporze i poświęceniu nadawali  t e j  z i e m i  właściwe rodzajowi ludzkiemu, oblicze, stanowi zapis tych w a r t o ś c i, o których nam  - ich sukcesorom – zapominać się nigdy nie godzi."

Krzysztof Miklaszewski

pp okladka 2.png
bottom of page