top of page
kurtynka.png
Fundacja im. Edwarda Kusztala

Fundacja im. Edwarda Kusztala powstała z miłości do nieżyjącego wielkiego aktora ziemi Świętokrzyskiej, Edwarda Kusztala i do wszystkich artystów pochodzących z tego regionu. Celem fundacji jest przybliżanie społeczeństwu dorobku teatralnego i filmowego Edwarda Kusztala, archiwizowanie i digitalizowanie Jego spuścizny, opieka nad młodymi artystami z branży teatralnej, filmowej i  literackiej. Fundacja od 2017 roku przyznaje swoje nagrody podczas gali Plebiscytu o Dziką Różę w Teatrze im. Stefana Żeromskiego dla najlepszego aktora/aktorki mijającego sezonu artystycznego, funduje nagrody finansowe i stypendia dla młodych i zasłużonych twórców  w Świętokrzyskiem, wspiera młodzież w szerzeniu działalności kulturalnej.

 

Fundację założyła rodzina tuż po śmierci aktora w 2016 roku: żona, córki i wnuk. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani nikt z jej członków nie prowadzi działalności zarobkowej.

 

Filozofią fundacji jest: przywrócić pamięć rzeczom ważnym i ludziom, którzy powinni w pamięci lokalnej społeczności zostać na zawsze.

Zarząd

Jolanta Kusztal

Członek zarządu

Magdalena Kusztal

Członek zarządu

Maja Sanderson

Prezes Fundacji

Maciej Kusztal

Członek zarządu

Dane Fundacji

KRS: 0000678650

 

NIP: 9591988679

 

REGON: 367331089

Konto: 45 1750 0012 0000 0000 3780 6595

bottom of page